Turkish delight

Scat.

Chinese fjoer ,swiete damp. Oerol rinne minsken yn´ t restaurant.
lytse bern boatsje rûch. It bestek verdwiint sa op e grûn.

Scat.

In Sigeunerfrou laket fry, en giet nar de romte fan in trouwery
Yn dizze seal hear ik soul, minsken roppen, dûnsjen moedich bliid.

Ik fiel my, sa fertroud, fereale, leafde foar die oare wrâld
Versûpen, wol fleanen, krûpen yn myn tinzen flow.

Scat.

Ik sit hjir, my salte rys. Daarom sûp ik folle chinese tea.
Do sitst der yn delight. K´ hear de lûden fan ien eastersk liet.

Ik fiel my, sa fertroud, fereale, leafde foar die oare wrâld
Versûpen, wol fleanen, krûpen yn myn tinzen flow./ krûpen yn myn tinzen flow.

solo instrumentaal.

De doar is dicht. Ik sykje dy yn t gerûs fan t chinese wokfestyn.
Froulje lûd yn t cafe. Ik sjoch yn ´t fenster skaad: turkish delight.

Scat.
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl