Pianohuis

Pennenstreepjes op de post
waar verfvlekken zijn gemorst.
En de plinten liggen weer
een beetjeverder dan weleer.
Platen in een oude doos
waar niemand meer wat mee beleeft.
Slechts saudade,
want al jaren is geen mens hier meer geweest.

Pianohuis.
Waar de klank mijn voeding was.
Breng me thuis.
Laat het golven.Laat het golven.

Alle beelden hebben klasse.
Zie de zon in hun gezicht.
Van de tijd die vrolijk was
liegen kleuren door het licht.
Verknipte foto’s in een kist
liggen op de boekenplank.
Slechts geluid kan me bekoren
door de schoonheid van de klank.

Pianohuis.
Waar muziek mijn voeding was.
Breng me thuis.
Laat het golven.
Pianohuis.
Laat me voelen hoe het was
Breng me thuis.
Net als vroeger, Net als vroeger:
Groen als gras.

Vertaling Engels:

Penn dashes on the post
where paint stains are spilled.
And the plinths moved a little further than before
Records in an old box,
with no use for anyone anymore.
Only saudade,
because no one has been here for years.

Piano House.
Where the sound was my food.
Take me home.
Let it flow. Let it flow.

All images have class.
See the sun in their face.
When the time was cheerful,
colours are lying by the light.
Twisted photos in a coffin lying on the bookshelf.
Only sound can captivate me by the beauty of it’s tone.
Piano House.
Where music was my food.
Take me home.
Let it flow.

Piano House.
Let me feel how it was
Take me home.
Just like before, just like old times:
Green as grass.

 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl